bezpłatna konsultacja

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych to ubezpieczenie obowiązkowe. Jego zakres określa ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dzięki temu jest ono takie same we wszystkich Towarzystwach. Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

Aktualnie sumy gwarancyjne (dla umów zawartych po 11.06.2012) stanowi równowartość w złotych:

  • w przypadku szkód na osobie 5.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • w przypadku szkód w mieniu 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Kiedy mamy obowiązek zawarcia umowy OC?

Jeżeli nowy samochód został kupiony od dealera lub sprowadzone z zagranicy auto nie posiada OC, polisę należy wykupić najpóźniej w dniu rejestracji. Kupując pojazd używany należy upewnić się, że poprzedni właściciel posiadał ważną umowę ubezpieczenia OC. Jeżeli nabywamy auto, które nie posiada ważnej polisy OC, musimy ją wykupić w dniu zakupu samochodu. Posiadacz pojazdu podlegającego rejestracji zobowiązany jest wykupić polisę OC niezależnie od faktu czy samochód jest użytkowany czy nie.

Jakie są kary za brak ubezpieczenia komunikacyjnego OC?

Wysokość opłat karnych za brak komunikacyjnego OC w 2021 roku

Okres bez ochrony ubezpieczeniowej Rodzaj pojazdu mechanicznego
Samochody osobowe Samochody ciężarowe Pozostałe pojazdy
Do 3 dni 1 120 zł 1 680 zł 190 zł
Od 4 do 14 dni 2 800 zł 4 200 zł 470 zł
Powyżej 14 dni 5 600 zł 8 400 zł 930 zł

Jak zmienić Towarzystwo Ubezpieczeniowe?

Jeżeli chcemy zmienić firmę ubezpieczającą nasz samochód, musimy dotychczasową umowę wypowiedzieć co najmniej jeden dzień przed końcem okresu ochrony. Brak wypowiedzenia umowy oznacza automatyczne jej przedłużenie w tym samym Towarzystwie na kolejny rok. Polisę wznowioną z tzw. Automatu możemy wypowiedzieć z tyt. podwójnego OC z art. 28a ust. 1 Ustawy o Ubezp. Obowiązkowych, pod warunkiem zawarcia tego samego dnia ubezpieczenia OC w innym TU.

Dodatkowo do ubezpieczenia OC można dokupić:

  • ubezpiecznie szyb
  • NNW
  • Assistance
  • NNW MAX

Ubezpieczenie AC

Autocasco należy do ubezpieczeń dobrowolnych, które kompleksowo zabezpieczy nasze auto przed uszkodzeniami, zniszczeniami czy kradzieżą. Umowę ubezpieczenia AC zawieramy na okres 12 miesięcy. Składkę możemy zapłacić jednorazowo lub w ratach. Pamiętajmy również, że umowa AC wygasa automatycznie po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie AC kompleksowo chroni nasz samochód gdy to my jesteśmy sprawcami szkody. Posiadając Autocasco jesteśmy zabezpieczeni m.in. przed zdarzeniami takimi jak: kradzież samochodu, wypadek, szkody parkingowe, przebicie opony, stłuczenie szyby... to niektóre ze zdarzeń objętych dobrowolnym ubezpieczeniem Autocasco. Odszkodowanie zostanie wypłacone także wtedy, gdy nasze auto zostanie uszkodzone, a ustalenie sprawcy będzie niemożliwe.

W jakich sytuacjach nie możemy liczyć na odszkodowanie z polisy AC?

np. gdy:

  • użyliśmy go jako narzędzie przestępstwa
  • uszkodzimy samochód prowadząc go bez odpowiednich dokumentów (bez ważnego dowodu rejestracyjnego, przeglądu technicznego czy prawa jazdy) lub pod wpływem alkoholu
  • oddaliliśmy się bez uzasadnionej przyczyny z miejsca wypadku
  • zostawiliśmy dowód rejestracyjny i kluczyki w samochodzie, który został nam skradziony.

Pamiętajmy, że AUTOCASCO w pakiecie OC/AC/NNW jest tańsze!

Szukasz dobrego ubezpieczenia AC skontaktuj się z naszą agencją. W naszej ofercie znajdują się propozycje wielu Towarzystw Ubezpieczeniowych. Dobierzemy właściwy zakres ochrony dla Twojego samochodu oraz zaproponujemy interesujące promocje, dzięki którym obniżymy cenę Twojego autocasco. Jeśli nie posiadasz zniżek na AC, zaoferujemy Ci przejęcie zniżek z OC. Posiadając zniżkę na OC -60%, Twoje Autocasco może być tańsze od 40 - 60%.

MiniCasco jako alternatywa dla AC.

Minicasco to idealna propozycja dla ostrożnych kierowców. Ubezpieczeniem objęta jest utrata pojazdu wskutek wszelkich zdarzeń, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu wskutek zderzenia z ludźmi lub zwierzętami, zaistniałego z winy kierowcy pojazdu, jak również takich, na które nie ma on wpływu oraz zniszczenie lub uszkodzenia pojazdu wskutek innych zdarzeń.

Dodatkowo: ubezpieczenie szyb, ubezpieczenie assistance i NNW.

ikona zegar

poniedziałek - piątek

8:00 - 18:00

sobota

8:00 - 14:00

ikona pieniądze

PŁAĆ RACHUNKI

SPRAWNIE I BEZ KOLEJEK

PRĄD / GAZ / CZYNSZ / ABONAMENT TV / inne

logo pzu logo ergo hestia logo warta
logo interrisk logo link4 logo uniqa
logo allianz logo reso lofgo benefia
logo mtu logo you can drive ergo hestia logo wiener
logo hdi logo generali logo tuz
logo tuz logo compensa logo proama logo tuw
logo proama logo tuw logo euroins logo inter
logo euroins logo inter
logo benefia
logo wiener