bezpłatna konsultacja

Majątkowe

Ubezpieczeniem może być objęte mienie: dom jednorodzinny, lokal mieszkalny, ruchomości domowe, ruchomości domowe specjalne (takie jak dzieła sztuki, antyki, biżuteria, kamienie szlachetne, perły, przedmioty unikatowe) papiery wartościowe, kolekcje, broń; stałe elementy lokalu, garaż, inny budynek, ogrodzenie, obiekty małej architektury. A także ubezpieczenie utraty zysku , ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie jachtów śródlądowych od uszkodzeń i zniszczeń i wszystko to, co nam przyjdzie na myśl: nawet kot, rasowy pies czy rybki w akwarium.

Majątek możemy ubezpieczyć od różnych ryzyk:

Może to być ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych takich jak: pożar, dym i sadza, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, huragan, powódź, napór śniegu, przepięcia, zalanie, stłuczenie, eksplozja, uderzenie pojazdu powietrznego, uderzenie pojazdu lądowego, pośrednie i bezpośrednie uderzenie pioruna. Ryzyka kradzieżowe obejmują szkody powstałe w związku z kradzieżą z włamaniem, rabunek i dewastacja, przez którą należy rozumieć każde celowe zniszczenie dokonane przez osoby trzecie.

Najbardziej komfortowym ubezpieczeniem jest polisa oparta o zasadę all risk. Jest to nowość na naszym rynku ubezpieczeniowym, gwarantuje ona najszerszy z możliwych zakres odpowiedialności. Również ubezpieczeniem majątkowym jest ubezpieczenie oc w życiu prywatnym.

Towarzystwa ubezpieczeniowe mają różne zakresy odpowiedzialności. W jednych Firmach ubezpieczenie to ogranicza się do odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem lub użytkowaniem ubezpieczonego w danej firmie mieszkania, w innych jest bardzo rozbudowane i obejmuje szeroki zakres potencjalnych szkód: odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie całego świata, przez współmałżonka oraz dzieci.

ikona zegar

poniedziałek - piątek

8:00 - 18:00

sobota

8:00 - 14:00

ikona pieniądze

PŁAĆ RACHUNKI

SPRAWNIE I BEZ KOLEJEK

PRĄD / GAZ / CZYNSZ / ABONAMENT TV / inne

logo pzu logo ergo hestia logo warta
logo interrisk logo link4 logo uniqa
logo allianz logo reso lofgo benefia
logo mtu logo you can drive ergo hestia logo wiener
logo hdi logo generali logo tuz
logo tuz logo compensa logo proama logo tuw
logo proama logo tuw logo euroins logo inter
logo euroins logo inter
logo benefia
logo wiener