bezpłatna konsultacja

Moja firma

Ubezpieczenia dla :

 • osób prawnych,
 • osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą,
 • osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej z tytułu posiadanego przez nich mienia,
 • jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, które prowadzą działalność gospodarczą.

Najważniejsze korzyści

 • jeśli Ty lub Twój pracownik wyrządzicie komuś (osobie trzeciej szkodę), TU wypłaci tej osobie odszkodowanie
 • TU wypłaci także odszkodowanie poszkodowanemu, jeżeli szkodę wyrządzi Twój podwykonawca
 • dzięki ubezpieczeniu Twoja firma może spełnić wymagania np. kontraktowe lub przetargowe Twoich klientów (czasami klienci wymagają zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia OC, jeśli zawierasz umowę handlową lub przystępujesz do zamówień publicznych)
 • ubezpieczenie jest elastyczne – możesz je dopasować do potrzeb Twoich lub Twojej firmy – wykup dodatkowe klauzule

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Kiedy działa ubezpieczenie?
TU wypłaci osobom poszkodowanym (osobom trzecim) odszkodowanie, jeśli Ty lub Twoja firma spowoduje szkodę:

 • w wyniku popełnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) – np. ktoś złamie nogę na nieodśnieżonym chodniku przed Twoją piekarnią
 • w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy (odpowiedzialność kontraktowa) – np. Twój pracownik wadliwie naprawi samochód oddany do Twojego warsztatu, co spowoduje jego uszkodzenie

TU wypłaci osobie poszkodowanej pieniądze z ubezpieczenia za konsekwencje:

 • uszkodzenia ciała, inwalidztwa lub śmierci (szkody na osobie),
 • zniszczenia, uszkodzenia lub utraty rzeczy innych osób (szkody rzeczowe).

ikona zegar

poniedziałek - piątek

8:00 - 18:00

sobota

8:00 - 14:00

ikona pieniądze

PŁAĆ RACHUNKI

SPRAWNIE I BEZ KOLEJEK

PRĄD / GAZ / CZYNSZ / ABONAMENT TV / inne

logo pzu logo ergo hestia logo warta
logo interrisk logo link4 logo uniqa
logo allianz logo reso lofgo benefia
logo mtu logo you can drive ergo hestia logo wiener
logo hdi logo generali logo tuz
logo tuz logo compensa logo proama logo tuw
logo proama logo tuw logo euroins logo inter
logo euroins logo inter
logo benefia
logo wiener